Anasayfa

 

Untitled Document

EGE EMLAK REHBERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 TARAFLAR İşbu sözleşme; merkez adresi 1583/2 sokak Rodkar 1 İş merkezi B/Blok Kat:2 D: 8 Manavkuyu / Bayraklı - İzmir RT Yayın reklam Turz.Taş.Film.Org. San.Tic. Ltd.Şti  (Bundan sonra Ege Emlak Rehberi olarak anılacaktır.) ile www.egeemlakrehberi.com isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

MADDE 2 KONU İşbu sözleşmenin konusu, gayrimenkul danışmanlık, gayrimenkul değerleme, dekorasyon ve yapı malzemesi üreten ve satan firmalar, konut üreten firmalar, nakliye firmaları ile alıcıların sanal ortamda (internet ortamında) bir araya getirilmesi ve satışa konu ürünlere ait ilanların Egeemlekrehberi.comisimli internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 EGE EMLAK REHBERİ'İN SORUMLULUKLARI 3.1. EGE EMLAK REHBERİ, Egeemlekrehberi.comisimli internet sitesi içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına bağlı kalarak, MÜŞTERİ'ye ait gayrimenkulün özelliklerini yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir. EGE EMLAK REHBERİ, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak EGE EMLAK REHBERİ' in elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ, EGE EMLAK REHBERİ' i sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 3.2. EGE EMLAK REHBERİ' in sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ' ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve EGE EMLAK REHBERİ' in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle EGE EMLAK REHBERİ' e ödenmiş olması şartına bağlıdır. 3.3. Egeemlekrehberi.com isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden EGE EMLAK REHBERİ\' e hiçbir sorumluluk yüklenemez. Müşteri ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, EGE EMLAK REHBERİ' in bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

MADDE 4 MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. MÜŞTERİ, EGE EMLAK REHBERİ' in sahibi olduğu egeemlekrehberi.com internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve tercih etmiş olduğu üyelik veya ilan paketlerine ilişkin paket ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle EGE EMLAK REHBERİ' e ödemesi gerekmektedir.
4.2. MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve paket seçimini yapmak suretiyle işbu SÖZLEŞME' nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmektedir.
4.3. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının internet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.
4.4. MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde EGE EMLAK REHBERİ' in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilir.
4.5. MÜŞTERİ, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde EGE EMLAK REHBERİ' in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ' ye rücu edilir.
4.6. MÜŞTERİ, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde EGE EMLAK REHBERİ söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. MÜŞTERİ' nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.
4.7. MÜŞTERİ, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin EGE EMLAK REHBERİ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.8. EGE EMLAK REHBERİ' in her zaman, tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda EGE EMLAK REHBERİ'in sorumluluğu, henüz MÜŞTERİ tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.
4.9. MÜŞTERİ, EGE EMLAK REHBERİ tarafından kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak EGE EMLAK REHBERİ tarafından belirtilen ücretleri ödeyecektir. EGE EMLAK REHBERİ her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. EGE EMLAK REHBERİ'in internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. MÜŞTERİ tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.
4.10. MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda EGE EMLAK REHBERİ kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.
4.11. EGE EMLAK REHBERİ MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, MÜŞTERİ yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak EGE EMLAK REHBERİ' den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
4.12. Yukarıda sayılan maddelerden bir yada bir kaçını ihlal eden MÜŞTERİ, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde EGE EMLAK REHBERİ' in MÜŞTERİ' ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.
4.13. EGE EMLAK REHBERİ, MÜŞTERİ' nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, MÜŞTERİ' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda EGE EMLAK REHBERİ işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.
4.14. MÜŞTERİ, EGE EMLAK REHBERİ' in hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

 
Ege Emlak Rehberi Müşteri Hizmetleri
Destek Hattı : 0.232.435 85 77
Destek Email : destek@egeemlakrehberi.com
MSN Destek  : admin@egeemlakrehberi.com (MSN listenize eklemek için tıklayınız)
  © 2008 Egeemlakrehberi.com - Her hakkı saklıdır.